Muinasjutu klassika

Ristsõna
Kirjuta millise muinasjutu esimese lausega on tegemist.

Täitke ära ristsõna ruudustik, siis klikkige "Kontrolli" oma vastuste kontrollimiseks. Kui sattusite ummikusse, klikkige nupul "Vihje" ühe tähe saamiseks. Klikkige ruudustikus asuvatel numbritel vastava küsimuse nõuande nägemiseks.
1               2         
                   3   
     4                 
                    
         5             
                    
    6                  
                    
      7                
    8                  
    9                  
                    
      10                
                    
 11